best web software

Varmebok 

Den femte utgave av Brødrene Dahls Varmebok.

Boka er ment å fungere som et praktisk hjelpemiddel og oppslagsverk innen
varmeteknikk. Produksjonen av boka er eksklusivt for deg som Varmefaktor kunde.
Videre benyttes boka av fagskoler og opplæringskontorer for rørleggerfaget.
Innholdet er utarbeidet av Brødrene Dahl i samarbeid med våre 14 leverandørpartnere i Varmefaktor.

Varmefaktor er et lojalitetskonsept for våre kunder, der utvikling av kompetanse på varme står sentralt. Medlemskap er kostnadsfritt for deg som kunde.

Vannbåren varme har stått meget sterkt i Norge de siste årene. Stillingen er nå,
på grunn av nye byggeregler fra 2016, mer utfordret av direkte elektrisitetsoppvarming.

Stortingsflertallet har imidlertid instruert regjeringen om å
tilbakeføre til kravene som gjaldt i TEK10 inntil 2016. TEK10 er forventet
tilbakeført til tidligere krav i løpet av 2017. Oppvarming med fossile brensler er
forbudt i nye bygg og vi forventer at det kommer et forbud også i eksisterende
bygg i løpet av årene mot 2020. Energiprisene vil sannsynligvis øke på lang
sikt, som følge av at overføringskapasitet til kontinentet bygges ut. Økte
energipriser og forbrukernes økte miljøbevissthet og krav til god komfort vil gi
fortsatt vekst i vårt marked. Vi gleder oss til å fortsette å utvikle
varmemarkedet i Norge sammen med dere.

Last ned varmeboka idag! Få tilsendt PDF-passord hvis du er medlem av Varmefaktor 
Er du ikke medlem av Varmefaktor? Bli varmefaktor medlem  

Mobirise

ENERGI- OG
EFFEKTBEREGNING

Mobirise

ENERGIKILDER

Mobirise

VARMEAVGIVERE

Mobirise

VARMEVEKSLERE

Mobirise

VARMTVANNSBEREDERE
OG VARMEAKKUMULERING

Mobirise

DIMENSJONERING
AV RØRNETT

Mobirise

ISOLERING

Mobirise

SIRKULASJONSPUMPER

Mobirise

EKSPANSJON,
SIKKERHET OG
VANNBEHANDLING

Mobirise

INNREGULERING


Mobirise

REGULERING OG
AUTOMATIKK

Mobirise

ENERGIMÅLING


Hovedkontor:
PB 6146 Etterstad, 0602 Oslo

Besøksadresse:
Brynsengveien 5, 0667 Oslo | Vis på kart
Tlf sentralbord: 22 72 55 00 |
E-post: post@dahl.no
E-post: varmefaktor@dahl.no  

                   

Links

www.dahl.no